GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Email:  ybi-lucyen-mnhoaphuong@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

       I. Giới thiệu chung:

       Trường mầm non Hoa Phượng được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2003, trường thuộc địa bàn xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, là xã thuộc vùng 2, giao thông đi lại thuận tiện, điều kiện kinh tế tương đối ổn định. Trường đặt tại trung tâm xã với tổng diện tích đất là 2071 m2

      Trường mầm non Hoa Phượng đã vinh dự được công nhận chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi năm 2011, Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2015. Là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2015.

     IIĐội ngũ giáo viên

  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên : 24 người

Trong đó: CBQL: 03 người

GV: 19 người

NV: 02 người

- Chất lượng đội ngũ: Trình độ chuyên môn Đại học: 10 người ; Cao đẳng: 11 người; Trung cấp : 04 người

- Vị trí việc làm nhân viên dinh dưỡng: 03 người, nhân viên bảo vệ 02 người.

   Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc. Năm học 2018-2019 tổng số giáo viên là 19 người

Trong đó: Giáo viên biên chế: 19 người tỷ lệ đạt 100%

    Giáo viên hợp đồng: 0 người

Tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp nhà trẻ: 02 giáo viên/nhóm.

Tỷ lệ giáo viên mẫu giáo: 1,9 giáo viên/lớp

Riêng mẫu giáo 5 tuổi: 02 giáo viên/lớp

So với định mức quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV còn thiếu 3,6 giáo viên.

   Đội ngũ giáo viên, nhân viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ.

   III. Cơ sở vật chất. trang thiết bị

   Trương có tổng số 19 phòng: phòng kiên cố 15; phòng bán kiên cố 04; Có đủ bàn, ghế đồ dùng tối thiểu phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường.

+ Số bếp ăn một chiều:1 bếp

+ Công trình vệ sinh khép kín; Nhà vệ sinh chung; 01 nhà đúng quy cách

+ Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và máy tính cho học sinh: Trường có 4 máy tính, 03 máy in văn phòng; 07 Máy tính cho trẻ.

     IV. Phương châm giáo dục: 

- Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng và thực hiện chi trả các chế độ chính sách đầy đủ, đúng và kịp thời cho CBQL, GVMN, học sinh.

- Công tác bồi dưỡng thường xuyên theo Chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non.

- Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện Chương trình GDMN điều chỉnh theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đặc biệt về quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập: Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, kết quả cụ thể:

- Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục: Sức khỏe và năng lực hiện tại của trẻ, chương trình giáo dục trẻ đang thực hiện; Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

- Tình hình tài chính: Công khai thông qua các buổi họp phụ huynh, chi trả kịp thời chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.

- Chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; việc đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN: Trường đã triển khai cho 100% CB,GV,NV một số văn bản về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện đánh giá theo quy định.

- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho trẻ mầm non.
 

Ban giám hiệu Trường MN Hoa Phượng